Welkom bij stichting ClarinetSound!

Stichting ClarinetSound

Stichting ClarinetSound is opgericht door André Kerver en Marianne Bosch. Wij willen graag met deze stichting zoveel mogelijk klarinettisten inspireren en stimuleren in hun verdere muzikale ontwikkeling.

 

Stichting ClarinetSound heeft als doelstelling het klarinet spelen te stimuleren in de meest ruime zin van het woord. Dit willen wij doen middels klarinet evenementen. Tijdens deze evenementen werken we samen met professionele klarinettisten en docenten die veel ervaring hebben om hun kennis en vaardigheden over te brengen op amateur en professionele musici.

 

De stichting heeft een bestuur met de volgende samenstelling:

Voorzitter: Frans Schuitemaker

Secretaris / penningmeester: Marianne Bosch

Bestuurslid: André Kerver

 

25 januari 2014 was het eerste evenement van de stichting: de 1e Walter Boeykens Klarinetdag. Inmiddels zijn we al toe aan het 3e Walter Boeykens Clarinet Festival!

 

Stichting ClarinetSound is door de belastingdienst gekwalificeerd als ANBI.

GIFTEN
Giften aan goede doelen, mits deze voorkomen op de lijst van ANBI’s op de site van de Belastingdienst, zijn aftrekbaar. De Stichting ClarinetSound staat op deze lijst. Bij giften aan culturele instellingen tot € 5.000 mag u zelfs 125 procent van het gegeven bedrag aftrekken van uw inkomen. Een gift van € 2.000 levert dan aan belastingaftrek € 2.500 op.

Drempel: er is voor giften een drempel van 1% van uw verzamelinkomen (het totaal van Box 1, 2 en 3) met een minimum van € 60. Alleen het bedrag waarmee giften boven deze drempel uitstijgen, mag u aftrekken. Voor periodieke giften gedurende minimaal 5 jaar is er geen drempel, mits deze giften zijn vastgelegd. Tot 1 januari 2014 moest deze periodieke gift notarieel worden vastgelegd, echter vanaf 2014 mag u ook zélf een schenkingsovereenkomst opstellen, wat kosteloos is.
In de maand januari 2014 worden de voorwaarden gepubliceerd voor de tekst van deze schenkingsovereenkomst. Wij adviseren u om met de periodieke schenking te wachten, totdat deze tekst beschikbaar is. Wij zullen de tekst op onze site vermelden.
Wilt u contact hierover met ons?
Bel 06-41502995, of mail naar info@clarinetsound.nl

Wilt u al een eenmalige schenking doen, doe dat ten name van de Stichting Clarinetsound, op bankrekening nummer NL37 RABO 0112 9804 30 onder vermelding van ” gift”.

 

 

Onze sponsoren

Realisatie door Internetbureau Creative ICT